Grafisk designer/formgivare sökes! OPEN CALL

Grafisk designer/formgivare sökes! OPEN CALL

Publicerat 2023.01.29

Grafisk formgivare sökes! (English below)

Avgångsstudenterna från kandidatprogrammet i Fri Konst på HDK-Valand söker en grafisk designer/formgivare att samarbeta med under vårterminen 2023. Uppdraget innebär att i dialog med oss formge en katalog (ca 60 sidor) med planerad release 2 juni, samt affisch och folder till vår examensutställning i början av maj.

Vi söker främst dig som är intresserad av konst och har praktisk erfarenhet av trycksaksproduktion. Arbetet är arvoderat.

Skicka din portfolio/länk till hemsida och CV till guswiksos@student.gu.com senast den 10 februari 2023.

Väl mött!

/BFA3 HDK-Valand


The graduating students from the Bachelor’s programme in Fine Art at HDK-Valand are looking for a graphic designer to collaborate with during the spring term of 2023. Your commision is to, in dialogue with us, design and create a layout for a catalogue with planned release of 2 June, as well as a poster and folder for our exam exhibition at the beginning of May.

We are looking for someone who’s interested in art and has practical experience of producing printed matter. The work is paid.

Send your portfolio or a link to your website and CV to guswiksos@student.gu.se before 10 February 2023. Welcome to apply!

Kind Regards

/BFA3 HDK-Valand