Kontoret där lunch ingår!

Kontoret där lunch ingår!

Publicerat 2021.09.16

Vill du ha ett kontor där vegansk lunch ingår? Kanske bara en dag i veckan typ onsdagar för en tusing i månaden ink moms?

Hojta! robin@llamalloyd.se 070-2009484

Mer info: www.llamalloyd.se/coworkingspace