PALINDROM

PALINDROM

Publicerat 2021.11.19

Välkommen till utställningen Palindrom skapad av deltagare från Röda Sten Konsthalls konstpedagogiska ungdomsverksamheter. Deltagarna i Tisdagsgruppen och Konst som mötesplats har under året arbetat med frågor kring vilka berättelser som lyfts fram och vilka som göms och glöms. Titeln anspelar på förståelsen av oss själva, varandra och vår omgivning.

Under hösten har deltagarna skapat enskilt och gemensamt, inspirerade av utställningen The Ghost Ship and the Sea Change. Tisdagsgruppen har med fokus på samtal och gemenskap skapat verk som relaterar till graffiti och street art i olika former. Konst som mötesplats har arbetat tematiskt med associationer, minnen och omsorg kring det fördolda – i varierande material.

Palindrom tar plats i Katedralen, Röda Sten Konsthalls största utställningslokal.

Fredagen den 3 december vernissage kl. 17 – 20 Lördag, söndag kl. 12–18