Uthyrning av ateljéplats hos SAW-Utställningsrum & Ateljé

Uthyrning av ateljéplats hos SAW-Utställningsrum & Ateljé

Publicerat 2022.05.09

Uthyrning av ateljéplats hos SAW-Utställningsrum & Ateljé

Jag hyr ut min ateljéplats under perioden 2022-06-01 – 2022-12-31. Ateljéplatsen ligger på Sofiagatan 6 i Bagaregården.

SAW är en ideell förening med 5 stycken kreatörer med fokus på smyckekonst, design- och metallgestaltning. SAW startades 2020 och drivs av Lotta Snijder, Sanne Höglund, Oskar Summerton, Anahita Poura och av mig, Maja Östebro.

Under 2021 har vi renoverat lokalen och byggt våra ateljéplatser och ett utställningsrum. Lokalen är 90 kvm och rymmer, förutom egna arbetsplatser, ett utställningsrum, kök och toalett och även en utrustad metallverkstad i ett separat rum. Dessutom finns det två stora skyltfönster med fönsterdisplay.

Metallverkstaden har bland annat metallsåg, pelarborr, polermaskin, plåtsax, utsug och handverktyg. Det är inte nödvändigt att du arbetar med smycken eller metall eftersom metallverkstaden är i ett separat rum.

Vi anordnar utställningar med medlemmarna och inbjudna konstnärer och även en julmarknad varje år. Om det skulle finnas intresse i att engagera sig i utställningarna så är det positivt! Vi ser gärna också att du är ansvarsfull, att du håller undan efter dig själv i de gemensamma utrymmena och att du planerar vara på plats regelbundet.

Hyran är 1200 kr/mån exklusive el och internet.

Detta får du:

  • Ca 5 kvadratmeter egen arbetsyta i ett rum delat med fyra andra kreatörer.
  • Möjlighet att fylla en del av skyltfönstret med din konst
  • Möjlighet att vara aktiv och hjälpa till att anordna utställningar
  • Tillgång till lokalens gemensamma utrymmen
  • Bredband, el och förbrukningsmaterial (såsom tvål, toapapper och annat liknande som används av samtliga hyresgäster)

Se mer av oss på vår Instagram: @saw_swe

Är du intresserad? Skriv ett mail till ateljeforeningensaw@gmail.com om du vill anmäla intresse eller har frågor. Berätta kort om dig själv, bifoga cv och gärna bilder på vad du skapar.

Inom några dagar svarar någon av oss på ditt mejl.

ENGLISH

Rental of studio space at SAW-Utställningsrum & Ateljé

I am renting out my studio space during the period 2022-06-01 - 2022-12-31. The studio space is located on Sofiagatan 6 in Bagaregården.

SAW is a non-profit association with 5 creators with a focus on jewelry art, design and metal design. SAW was started in 2020 and is run by Lotta Snijder, Sanne Höglund, Oskar Summerton, Anahita Poura and by me, Maja Östebro.

In 2021, we renovated and built our studio spaces and an exhibition room. The room is 90 sqm and contains, in addition to its own workplaces, an exhibition room, kitchen and toilet and also an equipped metal workshop in a separate room. In addition, there are two large shop windows with window displays.

The metal workshop has, among other things, a metal saw, column drill, polishing machine, sheet metal scissors, extraction and hand tools. It is not necessary that you work with jewelry or metal because the metal workshop is in a separate room.

We organize exhibitions with members and invited artists and also a Christmas market every year. If there is interest in getting involved in the exhibitions, it is positive! We also like to see that you are responsible, that you clean after yourself in the common areas and that you plan to be on site regularly.

The rent is SEK 1,200 / month excluding electricity and internet.

You get this:

  • About 5 square meters of own workspace in a room shared with four other creators.
  • Opportunity to fill part of window displays with your art
  • Opportunity to be active and help organize exhibitions
  • Access to the common areas of the premises
  • Broadband, electricity and consumables (such as soap, toilet paper and the like used by all tenants)

See more of us on our Instagram: @saw_swe

Are you interested? Write an email to ateljeforeningensaw@gmail.com if you want to register an interest or have questions. Tell us briefly about yourself, attach your CV and photos of what you create.

Within a few days, one of us will respond to your email.