Just nu

Danskt hederpris för konstens bidrag till stadsmiljöer

Publicerat 2021.01.10

    Kerstin Bergendal, universitetslektor i fri konst på HDK-Valand, är en av sju konstnärer som tilldelas 2020 års hederspris av danska Statens Kunstfond. Hon mottar priset mot bakgrund av sitt arbete med hur konst kan bidra till förståelse och utveckling av stadsmiljöer med hjälp av de människor som lever och verkar där.

    Kerstin Bergendal, född 1957 i Sverige, har bott i Köpenhamn sedan 1984 och varit involverad i flera stora konstprojekt knutna till offentliga platser, bland annat utvecklandet av offentliga platser och helt nya stadsdelar ibland annat i Sundbyberg, Köpenhamn, Roskilde och Bristol. Hon har därutöver varit verksam som lektor i fri konst på HDK-Valand, sedan 2013.


    Kerstin Bergendals arbete kännetecknas av en nära dialog med de parter som berörs av förändringsprocessen. Just nu arbetar hon med ett konstprojekt med titel Apropos en eng, som handlar om parken Grønningen i Köpenhamns nordvästra centrum som håller på att skyfallssäkras. Genom att videodokumentera en rad berättelser från boende i området har hon gradvis infogat ett privat, subjektivt perspektiv i den professionella planeringen och på så sätt omformulerat landskapsarkitekternas uppdrag.

    Hederspriset går inte att söka utan pristagarna utses av Statens Kunstfond efter rekommendation. Utöver äran, får pristagarna också en basinkomst varje månad resten av sina liv.

    – Det är rätt fantastiskt och rörande att få ett kvitto på konstens bidrag från en statlig myndighet. Men samtidigt blir man medveten om att man är undantaget som bekräftar regeln – att konstnärer inte kan räkna in honorar i sina produktioner utan generellt sett måste klara sig på ytterst små medel, säger Kerstin Bergendal.