Just nu

Fotofrukost med Svenska Fotografers Förbund

Publicerat 2021.01.11

    Svenska Fotografers Förbund vill främja utvecklingen av fotografin samt bevaka och befordra fotografin och dess utövares intressen i Sverige. Verksamheten innefattar allt från rådgivning i pris- och upphovsrättsfrågor, teknisk support till avancerad utbildning och riktlinjer för hur branschen ska hantera digitala bilder.

    Förutom att bevaka fotografernas upphovsrätt bevakar SFF fotografernas kultur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska intressen. Genom sina representanter i Konstnärsnämnden, Författarfonden och Bildkonstnärsfonden bevakas fotografen och fotografins plats i dessa sammanhang.

    Andra onsdagen varje månad arrangerar SFF en digital fotofrukost på Zoom. Första tillfället för 2021 hålls på onsdag den 13 januari mellan kl. 9-10. Frukosten är ett sätt att träffa kollegor och ställa frågor till representanter i styrelsen.

    Läs mer om SFF och anmäl dig till frukosten här.