Bild: NEA (beskuren)

 Bild: NEA (beskuren)

Forskning & Rapporter

Industridesign funkar

Publicerat 2017.05.08

  • Affärer
  • Design
  • Industridesign

Ingen överraskning kanske för de närmast inblandade men att få siffror på det kan vara hjälpsamt. The National Endowment for the Arts, USA:s federala organ för konst och kultur, har tagit fram en rapport där det faktumet att industridesign ger finansiella tillskott till ett företag bevisas. I siffror. (Och bilder)

Några siffor ur rapporten:

- Statistic from Forbes that every dollar invested in user experience design brings in $100 in return.
- Design conscious companies saw 219% greater returns than non-design-conscious companies between 2004 and 2014.
- Companies that integrate industrial designers into their teams have a 9.1% higher employment growth rate than companies that don’t.

Här är rapporten. Och här kan du läsa mer om den.