Forskning & Rapporter

Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar - strukturella hinder för yrkesutövande

Publicerat 2021.10.21

    Capellagården, Transit och Artifex släpper en rapport om kulturskapares förutsättningar för att utöva sina yrken, spänningsfältet mellan att vara kulturskapare och företagare samt bristen på relevanta stödinsatser för yrkesgruppen.


    Rapporten visar hur yrkesverksamma kulturskapares arbetsliv ser ut och de strukturella hinder som många möter. Rapporten bygger både på egna erfarenheter och tidigare forskning.


    Här kan du läsa rapporten>>