Just nu

Levande Gata: Haga - Stöd ditt lokala kulturliv och företagande

Publicerat 2020.12.15

  I dessa tider av Covid-19 och restriktioner är det många som har det tufft. Genom projektet ”Levande Gata: Haga” skapas en insamling för dig som konstnär samt för musiker, kulturarbetare och företagare i Haga genom en konstutställning.

  Utställningen är tänkt att pågå i ca tre veckor och startas så fort det finns ett tillräckligt stort underlag att ha med. Målet är att locka besökare till Haga för att se verk, skapa kontaktyta för olika verksamheter och få till en lyckad insamling samt skapa lite magi. Faller projektet väl ut så planeras det att bli ett återkommande event. Levande Gata görs efter en idé av Anders Håkansson, Kio Se i samarbete med Stefan Mazetti, Nya Göteborg. 

  Projektet genomförs genom att lokalinnehavare upplåter en del av sitt skyltfönster för ett verk som besökare kan ta del av på ett för dem säkert sätt från gatan. Vid varje installation finns en QR-kod som tar besökarna till Levande Gatas hemsida och en specifik undersida för konstverket. 

  På hemsidan informeras besökaren om läget som råder för kulturarbetare i allmänhet och småföretagare i Haga i synnerhet samt får möjlighet att stötta verksamheten med ett bidrag för att fortsatt kunna njuta av en levande stadsdel. På undersidan kan konstnärerna skriva om sig själva och sin verksamhet, länka till sociala medier och i övrigt dela kontaktinformation.

  Fördelningen av insamlade medel är 30% till lokalinnehavaren, 30% till utställande konstnär, 30% till musiker/kulturarbetare och 10% till projektadministration. En extern revisor kommer att kontrollera insamlingen och se till att utbetalningarna går rätt till. Bidraget som utbetalas skall tas upp i respektive parts redovisning och deklaration enligt gällande skatteregler.

  Levande Gata matchar intresserade konstnärer med lokalinnehavare som tillhandahåller en tillräckligt stor exponeringsyta. Konstnären och lokalinnehavaren ordnar sedan själva installationen. Musiker och övriga deltagande kulturarbetare förväntas använda sina nätverk för att dra uppmärksamhet till utställningen.

  Intresserade kan nu anmäla intresse för att delta genom att sända nedan information till organisationen bakom Levande Gata.

  - Namn

  - Telefonnummer och e-post

  - Storlek på verket (BxHxD)

  - Foto på verket (om möjligt)

  - Beskrivande text för sajten (information om verket, konstnärsskapet etc.)

  - Kontaktinformation för sajten (web, e-post, Instagram, FB etc.)

  Sänd intresseanmälan med ovan information till info@levandegata.se.