Bild: Sara Sekund

 Bild: Sara Sekund

Just nu

Lucka arton

Publicerat 2022.12.18

  Vad gömmer sig under lucka arton? 

  Det är en kurs hos svenska tecknare som fokuserar på hur du som visuell kreatör kan få hjälp att motivera ditt arvode! Hur bra? 

  Förmågan att formulera sitt kreativa arbete i ord har relevans för den visuella kreatören på flera sätt. I mötet med uppdragsgivaren är förutsättningarna att göra ett bra arbete en viktig del av överenskommelsen, där tid och arvode är två viktiga komponenter.

  Att ta betalt för sitt arbete handlar både om att kunna beräkna sitt arvode och att kunna motivera sin prissättning, under tre tillfällen får du i den här kursen kunskaper i båda. De delar i kursen som handlar om att motivera kommer att vara uppbyggda kring praktiska övningar i muntlig framställan. När du har gått kursen kommer du att ha större självförtroende och kunskap att prata arvode.

  Mer info och priser här

  Kursledare: Muntaga Sallah Sowe och Lisa Engström. 

  Datum: 2023.01.12

  Plats: Digitalt och Svenska Tecknares kansli i Stockholm