Illustration: Lidia Blomgren

 Illustration: Lidia Blomgren

Just nu

Nu lanseras Konst Kraft

Publicerat 2020.12.10

    Nu lanseras KonstKraft.se - en portal för yrkesverksamma och aspirerande bild- och formkonstnärer i Västra Götalandsregionen. Bakom satsningen står Göteborgs Bildverkstad som en del i ett kulturstrategiskt utvecklingsprojekt med stöd av VGR.

    På Konst Kraft får du som konstnär en samlad bild över regionens mest aktiva konstcentrum och kollektivverkstäder samt respektive verkstads resurser för konstproduktion. Som komplement till detta har man även tagit fram ett register över 14 intresseorganisationer som arbetar med frågor som rör fria bild-, form- och filmskapare. 

    Det primära syftet med Konst Kraft är att förse de etablerade såväl som de nyutexaminerade konstnärerna med information om var och vilka resurser som finns tillgängliga för konstproduktion här i Västra Götaland. Information som fram tills nu varit svår att hitta och få en komplett bild över för den enskilda konstnären. 

    Målsättningen med sajten är att informationen även bidrar till att öka de olika kollektivverkstädernas kunskap om varandras verksamheter. Detta kan i förlängningen öppna upp för kunskapsutbyte samt sporra respektive verkstäders medlemmar att utvidga sitt konstnärskap genom att utforska olika produktionsmöjligheter.

    Läs mer om Konst Kraft här.