Foto: David Eng

 Foto: David Eng

Just nu

Open call GIBCA Extended 2021

Publicerat 2021.01.19

    Nu söker Gibca tio regionala konstnärer som utställare till årets upplaga. Utställningsperioden är 10 september–24 oktober, Utställningsersättningen är 3 600 kr, sista dagen att söka är 28 februari 2021.

    De Malmöbaserade curatorerna Simona Dumitriu och Tawanda Appiahkommer curera utställningen. Med inspiration från tematiken för GIBCA 2021 uppmuntrar de konstnärer i Västra Götaland att reagera och respondera på följande frågor:
    “Vilka är de djuplodande historier som återfinns i offentliga arkiv och personliga samlingar – i Västra Götalands hamnar, städer, byar och kustområden? Vilka är de gränser som inskränker sammanhangen i regionen idag? Vilka störningar är pågående? Hur tar konstutövare i regionen makten att synliggöra obehag eller smärta och hur projiceras det i konst och engagemang? Kan hövlighetens filter ifrågasättas? Från isolering, uteslutning, frånkoppling, sönderdelning, separation – vad ser du för framkomstplatser?”

    Ansök med CV och skissförslag eller bildmaterial på existerande verk samt en kort text om max 2 500 tecken (svenska eller engelska) på länken här>> .

    Om du undrar något kan du höra av dig till Ellie Engelhem som är koordinator på GIBCA Extended extended@gibca.se.