Visualisering, Sjöfartsmuseet Akvariet efter ombyggnation. Bild: GAJD Arkitekter.

 Visualisering, Sjöfartsmuseet Akvariet efter ombyggnation. Bild: GAJD Arkitekter.

Just nu

Open call: konstgestaltning till Sjöfartsmuseet Akvariet

Publicerat 2021.02.11

    Nu gör Göteborgs Stad en upphandling av en permanent konstgestaltning framför nya entrén till Sjöfartsmuseet Akvariet. Konstgestaltningen ska knyta an till temat Antropocen – ”människans tidsålder”, som belyser hur mänsklig verksamhet har kommit att bli en naturkraft som skapar förändringar i jordens ekosystem.

    Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2013 att Sjöfartsmuseet skulle genomgå en omfattande om- och tillbyggnation. Visionen för om- och tillbyggnationen är att skapa en entré som vänder sig mot folklivet på Karl Johansgatan, att skapa tillgänglighet och öppenhet samt en standardhöjning för förbättrat publikflöde och en bättre arbetsmiljö för personalen. Ombyggnationen planeras vara klar år 2022.

    Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Upphandlingen görs som urvalsupphandling, vilket innebär att den görs i två steg. Först bjuder man in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Därefter väljs tre konstnärer ut som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

    Läs mer och anmäl intresse här.