Bild: Vinnova

 Bild: Vinnova

Just nu

Skapa framtid

Publicerat 2022.01.25

    Vinnova erbjuder kreatörer, framtidsforskare och innovatörer  att skicka in skisser på framtidsscenarier – för att i ett senare skede få chans att söka bidrag till att utforma framtidsprototyper.

    Syftet är att skapa dialog kring hur vi tar oss an viktiga långsiktiga framtidsfrågor med hjälp av innovation. Målet med projektet är att arbetet med spekulativ design och framtidsprototyper ska bli verktyg för att kunna fatta medvetna beslut som bidrar till en hållbar omställning.

    Lär mer och hitta ansökan här>>

    Stänger den 10 mars 2022 kl 14:00