Bild: Screenshot av Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency

 Bild: Screenshot av Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency

Just nu

Svenska arkitekter enas om klimatkris

Publicerat 2019.09.24

  • Arkitektur
  • Hållbarhet

46 arkitektkontor (varav ett flertal från Västsverige) samt Sveriges Arkitekter står bakom det nya uppropet "Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency" där signatärerna enas om att läget är prekärt, att branschen har ett ansvar och 11 konkreta actions, som bl a handlar om att öka medvetenheten, ta ansvar för att arbeta för en snabbare omställning samt får en mer cirkulärt/återbrukstänk kring materialanvändning.

Vill ditt kontor också skriva under så är uppropet här