Bild: Luke De Jager

 Bild: Luke De Jager

Just nu

Undersökande arkitekturdagar på Röhsska

Publicerat 2022.09.16

    Medborgarnas deltagande och inflytande över hur städer byggs står högt på politikens agenda. Men hur utövas egentligen inflytande? Hur bildas opinion och hur uttrycks vision?

    Röhsska museet bjuder in till arkitekturdagar den 6-9 oktober. Tillsammans med publik och inbjudna gäster undersöks tillsammans förutsättningar och möjligheter att påverka utformningen av vår gemensamma livsmiljö

    Läs mer här