A-Visit

A-Visit

Publicerat 2023.05.16

Visning av BRF Vivas gårdar – nominerad till Landmärket 2021 Juryns motivering: ”Få projekt överraskar som Viva, en uppseendeväckande vacker och spännande miljö som tar vara på landskapets värden och låter urberget styra gestaltningen. Flera pris har gått till husen, men behovet av goda exempel på nytänkande för utemiljöer och arbetsprocesser är skäl att lyfta bostadsrättsföreningens gårdar – det är sällsynt att arkitekturen driver innovation i den här utsträckningen. Den skickliga hanteringen av berg, sten, vatten och växter ger ett lekfullt och dramatiskt svar på vad en bostadsgård kan vara. Projektets ansvariga har gjort medvetna vägval utifrån ett svårt läge med målet att skapa ett så litet miljöavtryck som möjligt. För att minimera sprängning av berg och påverkan på den branta östsluttningen är tillgänglighetsanpassningen inte helt uppfylld. Landskapsarkitekterna har utformat den komplexa anläggningen i samarbete med Göteborgs botaniska trädgård. De har byggt upp växtbäddar på den kala klippan med torv och sten; planteringar är inkilade i skrevor och avsatser där dagvattnet letar sig i rännilar nerför berget. Med ett metodiskt angreppssätt har arkitekten skapat hög verkshöjd i ett extremt läge. Viva visar vägen mot nya former för samverkan mellan forskning och praktik och mellan landskapsarkitekter och byggare.” Foto Ulf Celander

Datum: 2023.05.16

Tid: 17:30

Plats: Doktor Allards gata 16, samling på den övre gården, intill gatan

Arrangör: Sveriges Arkitekter Västra Götaland (SAVG)

Webbsida: