A-Visit Lindholmens Tekniska Gymnasium

A-Visit Lindholmens Tekniska Gymnasium

Publicerat 2022.05.03

Skolan presenteras och visas av arkitekten Per Eric Persson från Arkitema samt en representant från skolan.

Lindholmens Tekniska Gymnasium utnämndes till Årets skol- och förskolebyggnad 2021, belönades med Per och Alma Olssons fond för bästa byggnad 2020, nominerades till Kasper Salin-priset 2020 samt vann Årets Fasad 2020.

KUB arkitekter vann 2012 ett parallellt uppdrag, utlyst av Norra Älvstrandens Utvecklings AB. Uppdraget var att med fokus på hållbar utveckling utforma en ny modern, flexibel skolbyggnad för Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborgs första kommunala gymnasium på drygt 20 år. Kostsamma ombyggnader av skolor är en stor utgift för kommunen varför frågan ställdes hur ett tekniskt gymnasium med tunga tekniska installationer och maskiner skulle kunna göras flexibelt, effektivt och lätt omställbart. Byggnaden skulle manifestera det viktiga innehållet, gestaltas som ett landmärke och symbolisera nydaning och kompetens.

Datum: 2022.05.03

Tid: 17:00

Plats: Samling utanför huvudingången

Arrangör: Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Webbsida: