Agneta Ernström   en parafras på ett tillgängligt museum

Agneta Ernström en parafras på ett tillgängligt museum

Publicerat 2020.09.12

I mitt pågående projekt ”En parafras på ett tillgängligt museum”, som jag har arbetat med sedan 2001, har jag fortsatt att utforska krukan i relation till berättelser, beständighet, rums- och kroppslighet samt en historisk process. Material: installation, keramik, glas och trä, samt collage och dagboksanteckningar i olika trycktekniker.

Datum: 2020.09.12

Tid: 12:00

Plats: Galleri KC Erikdahlbergsgatan 6 411 26 Göteborg

Arrangör: Konstnärscentrum Väst

Webbsida: http://www.kc-vast.se