AI Audiovisual Lab – Generativ AI för audiovisuell medieproduktion

AI Audiovisual Lab – Generativ AI för audiovisuell medieproduktion

Publicerat 2024.04.05

Ansök senast: 24e mars Antal platser: 18 Kursledare: Andrea Nordwall Plats: Göteborg/Zoom Samarbetspartner: Film & TV Lindholmen, GameLab Lindholmen, Filmcentrum Väst, BoostHBG

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att introducera och utveckla nya arbetssätt för film, spel, eller bild och formområdet med generativ AI. Kursen introducerar generativ AI, ger exempel på nya möjligheter och processer och arbetssätt, diskuterar konsekvenser för kreativa sektorer och ger deltagare möjlighet att relatera tekniska möjligheter baserade på aktuell forskning till den egna arbetsprocessen. Kursen avslutas med en publik diskussion med branschföreträdare kring vilken roll generativ AI kan och bör spela i framtida audiovisuell produktion.

Kursmål Kursen syftar till att ge deltagare:

En introduktion till generativ AI Överblick över aktuella AI-modeller och metoder för audiovisuell idéutveckling med textgenerering, generativ bild, generativ video samt en översikt av generativ AI för 3D-grafik och animation. En introduktion till möjligheter och problem som generativ AI kan innebära för kreativ sektor. Stor vikt läggs vid att kunna relatera utvecklingen inom det generativa AI-området till den egna produktionsprocessen.

Vem kan ansöka? Kursen riktar sig till dig som arbetar med idéutveckling inom film, spel, eller bild och formområdet och som vill orientera dig kring möjligheter och problem kring AI-driven produktion med fokus på audiovisuella uttryck: textgenerering, generativ bild, generativt ljud och generativ video. Utöver det kommer en översikt av generativ AI för 3D-grafik och animation ges.

Kursupplägg Fredag 5 april kl. 10.00-17.00 - Digitalt över Zoom

Introduktion till generativ AI för medieproduktion Detta kurstillfälle introducerar generativ AI för medieproduktion samt tar upp etiska perspektiv på AI i audiovisuella produktionsprocesser. Deltagare presenterar sig själva och diskuterar sin relation till AI samt vilka kopplingar de ser till den egna produktionsprocessen.

Fredag 19 april kl. 10.00-17.00 - Fysiskt i Göteborg AI för idégenerering I denna heldagsworkshop prövar deltagare en konceptutvecklingsprocess med stöd i generativ AI, med fokus på bild och text.

Fredag 26 april kl. 10.00-17.00 - Digitalt över Zoom Generativ video, ljud, röst, 3D och andra medieformat Vid detta tillfälle presenteras aktuell forskning kring nya format för generativ AI, med fokus på generativ video, auditiva format samt tredimensionell visualisering och animation.

Fredag 3 Maj kl. 10.00-17.00 - Fysiskt i Göteborg Generativ AI och framtidens kreativa sektor Kursen avslutas med en utblick och branschdiskussion kring hur generativ AI-teknik påverkar och kan komma att påverka kreativ sektor i framtiden.

Viktigt att veta! Om du blir antagen till kursen får du en inloggning till Kulturakademins lärpolattform Learnster, där allt kursmaterial finns samlat.

Deltagare bör om möjligt ta med sig egen bärbar dator (i första hand), eller läsplatta (i andra hand, eller som komplement) till kursens workshops. Med installerat videoredigeringsprogram, exempelvis: Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve.

Denna kurs är kostnadsfri, men vid sent avhopp debiteras du en avgift på 500 kr.

Frågor om kursen? Vid frågor kring kursen varmt välkommen att kontakta erik@kulturakademin.com

Datum: 2024.04.05

Tid:

Plats: Visual Arena Lindholmen, Lindholmspiren 3, 417 56 Göteborg

Arrangör: Kulturakademin

Webbsida: https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/ai-audiovisual-lab