Angelica Olsson   "Det som återstår är framtida ruiner"

Angelica Olsson "Det som återstår är framtida ruiner"

Publicerat 2021.04.03

Videoessä, teckning och collage I utställningen ”Det som återstår är framtida ruiner” visas en videoessä med musik av Dag Rosenqvist, en serie geometriska blyertsteckningar och collage bestående av texter, teckningar, fotopolymertryck, airbrushbilder och akvareller, sönderklippta och på nytt sammanfogade. Min bildvärld gestaltar kompositioner i gråskalor, där jag rör mig i ett fält mellan det konkret föreställande och det abstrakta. Mina arbeten utgår ofta från enskilda situationer som visar ett utsnitt av ett större narrativ. Tematiskt intresserar jag mig för hur kultur, samhälle och politik konstrueras visuellt och inverkar på människors kropp, psyke och livsutrymme.

Datum: 2021.04.03

Tid: 12:00

Plats: Galleri KC Erikdahlbergsgatan 6 411 26 Göteborg

Arrangör: Konstnärscentrum Väst

Webbsida: http://www.kc-vast.se