Chalmers arkitekturskolas examensutställning

Chalmers arkitekturskolas examensutställning

Publicerat 2020.06.11

Examensutställningen av och med arkitekturstudenterna på Chalmers har i år flyttat in på webben. Här kan du ta del av studenternas unika projekt på det sätt som studenterna själva vill visa upp dem. Curator: Naima Callenberg

Datum: 2020.06.11

Tid: 00:00

Plats: Online event

Arrangör: Arkitekturskolan på Chalmers

Webbsida: https://projects.arch.chalmers.se/