Daniel Kruger

Daniel Kruger

Publicerat 2021.09.17

Sensualitet spelar en viktig roll i Daniel Krugers arbeten. Former, material, mönster, textur och färg kombineras omsorgsfullt för att ge en visuell inverkan men också för att påverka åskådaren eller bärarens andra sinnen. Ofta har verken också en erotisk kvalitet. Hantverk är arbete som utförs av händer. En många gånger långsam process som ger tid att fysiskt lära känna materialet och det så småningom färdiga föremålet. Om föremålet är ett smycke kan detta intima förhållande senare föras vidare till någon som bär och hanterar det. En artefakt utformad och tillverkad av en person för att ge njutning och välbehag till någon annan.

Datum: 2021.09.17

Tid: 12:00

Plats: Four, Risåsgatan 5, Göteborg

Arrangör: Four

Webbsida: https://fourgallery.com/