Ellen Skafvenstedt  "Slask i given" textilutställning

Ellen Skafvenstedt "Slask i given" textilutställning

Publicerat 2020.11.14

I utställningen Slask i given ställer Ellen Skafvenstedt ut en serie textila collage. Här syns en blandning av broderade reliefer, stickade lapptäcken och bångstyriga virkningar som inkorporerats med funna föremål och material. De taktila verken är sammansättningar av såväl naturligt som artificiellt patinerade beståndsdelar, och har omformats med bland annat stygn, färg och teckning. Materialitet och bearbetning är centrala begrepp i Ellens arbeten, vilket både detaljrikedomen och kompositionerna i hennes verk avslöjar. Utställningen stöds av Göteborgs Stads kulturnämnd

Datum: 2020.11.14

Tid: 12:00

Plats: Galleri KC Erikdahlbergsgatan 6 411 26 Göteborg

Arrangör: Konstnärscentrum Väst

Webbsida: http://www.kc-vast.se