Hanna Ivy Iveslätt - My Graphite Task

Hanna Ivy Iveslätt - My Graphite Task

Publicerat 2023.01.28

Med blyertsstreck som repetitiva byggstenar skapar Hanna Ivy Iveslätt idylliska bildvärldar utan att rygga för det mörka. Ivy Iveslätts fragmentariska berättande utforskar på ett personligt plan känslomässiga band till det förflutna samtidigt som det står mitt i hennes egen samtid.

Datum: 2023.01.28

Tid: 10:00

Plats: Alingsås konsthall

Arrangör: Alingsås konsthall

Webbsida: https://www.alingsaskulturhus.se/att-gora/my-graphite-task-hanna-ivy-iveslatt