HDK-Valand – Counting Time in Dog Years / Räkna tid i hundår

HDK-Valand – Counting Time in Dog Years / Räkna tid i hundår

Publicerat 2022.04.30

Examensutställning med kandidat- och masterprogrammen i fotografi på HDK-Valand, Högskolan för konst och design. Att räkna hundår har många betydelser. När vi relaterar hundår till människoår så gör det oss medvetna om att tiden är en konstruktion. Ett hundår kan också uppfattas som ett år av hårt arbete och försakelser.

Konstverken i utställningen Counting Time in Dog Years undersöker bland annat tidsaspekter i förhållande till material och platser. Konstverken utmanar sammanhang och öppnar upp för fler världar och läsningar. Med utgångspunkt i det fotografiska mediet använder sig konstnärerna av tekniska, historiska, populärkulturella och teoretiska perspektiv för att vidga vår idé om vad fotografi är.

Avgångsstudenter från kandidat- och masterprogrammen presenterar sina verk genom flera olika gestaltningstekniker. Utöver fotografi visas även skulpturer, installationer, ljudverk, publikationer, videos och kameralöst fotografi.

Datum: 2022.04.30

Tid: 12:00

Plats: Röda Sten Konsthall

Arrangör: Röda Sten Konsthall - HDK-Valand

Webbsida: http://rodastenkonsthall.se/rs_events/view/HDK-valand/?lang=se