Human Condition

Human Condition

Publicerat 2022.11.27

En liten utställning med mixat koncept där dofter ingår som en meningsbärare. Doft som konst, eller som en del av ett konstverk har i många fall ignorerats av konstteoretiker, trots att en doft kan bidra med en emotionell atmosfär och betydelse. Musik och ljud: Leif Jordansson och Helena Persson. Doftverk: Kerstin Strömberg

Datum: 2022.11.27

Tid: 11:00

Plats: Göteborgsv. 89, Mölndal

Arrangör: Art in Experience

Webbsida: