Jenny Edlund - Eklektiska Eskapismer

Jenny Edlund - Eklektiska Eskapismer

Publicerat 2022.10.15

Konsthantverk är ett samarbete mellan hjärna och kropp. Idéer skapar nervimpulser som sätter igång en komplex serie av rörelser som i sin tur påverkas av kvalitéer hos material och verktyg. Nya signaler skickas tillbaka, lämnar sitt avtryck och för processen vidare. För Jenny Edlund är konsthantverk ett sätt att bearbeta intryck. Stora frågor och små problem hanteras genom hennes skapandeprocess.

Datum: 2022.10.15

Tid: 12:00

Plats: Four, Risåsgatan 5, Göteborg

Arrangör: Four Gallery

Webbsida: https://fourgallery.com/