KONSTRUKTIONER- skulptur av Ossian Gustavsson

KONSTRUKTIONER- skulptur av Ossian Gustavsson

Publicerat 2020.05.09

Verken i denna utställning har tillkommit i en process som har gått från att vara ett lekfullt sätt att experimentera i ateljén till att bli ett utmanande sätt för mig att gestalta och bygga en abstrakt bildvärld. Kontrasterande kulörer och konkreta former där uttrycket kan spåras till en slags konstruktivistisk fantasi.

Datum: 2020.05.09

Tid: 12:00

Plats: Galleri KC, Erik Dahlbergsgatan 6, Göteborg

Arrangör: Konstnärscentrum väst

Webbsida: http://kc-vast.se