Lansering av "the Use2Use Design Toolkit"

Lansering av "the Use2Use Design Toolkit"

Publicerat 2020.03.04

Under de senaste åren har ett forskarteam på Chalmers utforskat vilket stöd företag behöver för att i större utsträckning designa produkter och tjänster för cirkulär konsumtion. Genom sin forskning har Anneli Selvefors och Oskar Rexfelt identifierat ett stort behov av verktyg och metoder som sätter fokus på utmaningar och möjligheter att designa för cirkuläritet från ett användar- och konsumentperspektiv. För att stötta utvecklingen av lösningar och erbjudanden som gör det enkelt och mer fördelaktigt för människor att hyra, låna, köpa secondhand och på andra sätt cirkulera saker har de nu tagit fram ett set med unika designverktyg. "The Use2Use Design Toolkit” omfattar fem verktyg utformade för att stödja designarbete tidigt under utvecklingsprocessen och kan användas för att: identifiera nya behov och designutmaningar kopplat till cirkulär konsumtion; idégenerera kring nya cirkulära produkter och tjänster; samt för att utvärdera cirkulära erbjudanden.

Den 4/3 2020 är det äntligen dags nu för den officiella lanseringen av ”the Use2Use Design Toolkit”. Eftermiddagen inleds med en kort presentation av Annelis och Oskars forskning som belyser hur cirkuläritet kan förstås ur ett användarperspektiv. De kommer också peka på olika möjligheter för hur design kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för människor att tex hyra, låna, köpa eller på andra sätt cirkulera saker ”from use to use”. Slutligen kommer de introducera de designverktyg de tagit fram vilka är speciellt utformade för att stödja utvecklingen av produkter och tjänster som kan möjliggöra cirkulär konsumtion.

Eventet är kostnadsfritt men eftersom det bara finns ett begränsat antal platser behöver du registrera dig via länken.

Datum: 2020.03.04

Tid: 15:00

Plats: Chalmers tekniska högskola, Virtuella utvecklingslaboratoriet (VDL), Chalmers Tvärgata 4C, Göteborg

Arrangör: Avdelning Design & Human Factors, Chalmers tekniska högskola

Webbsida: https://ui.ungpd.com/Surveys/5c46f94b-ef35-47cb-854e-ec8f4e91571d