Leif Robertsson

Leif Robertsson

Publicerat 2022.10.22

"Livet, som det ser ut", är ledande ord i min konst.

Vi är ständigt omgivna av intryck som möter oss i en outsinlig mängd, inte minst när det gäller bilder. Vårt visuella bibliotek är oändligt. Det finns inga perspektiv, horisonter eller upp och ner att hålla sig till. Vi tumlar runt i en centrifug av intryck.

Vi lever i mellanrummen mellan alla dessa intryck. Från min utsiktspunkt i mitt mellanrum försöker jag fånga några av de intryck som skapar min verklighet. Ibland kan det vara stimulerande. Vid andra tillfällen kanske irriterande, men alltid inspirerande.

Ett konstverk, vare sig det är bild, musik, litteratur eller teater och film, måste ha en betraktare / lyssnare / läsare för att vara komplett. I en serie små målningar har jag infogat ett "ansikte" från min skissbok. "Ansiktet" representerar dig och mig som mottagare eller betraktare av bilden. Naturligtvis också de som lever i mellanrummen i det ständigt pågående "Livet, som det ser ut".

Datum: 2022.10.22

Tid: 12:00

Plats: Galleri KC

Arrangör: Konstnärscentrum väst

Webbsida: http://kc-vast.se