Life, Death and Hope - utställning

Life, Death and Hope - utställning

Publicerat 2023.11.04

Life, Death and Hope English below Utställningen blandar grafik, skulptur och naturliga element i sökandet efter hopp. Installationen, som är placerad inom en tids- och rumsram, förändrar gradvis sin form och förmedlar en känsla av hopp. Genom att vardagliga material och objekt placeras i en oväntad kontext, upplevs de på ett annat sätt och det osynliga belyses. Chihiro Nodera är en konstnär baserad i Göteborg, född och utbildad i Japan. Hennes mångfacetterade konstnärskap sträcker sig över olika medier, inklusive litografi, skulptur och performance. Genom sin konst utforskar hon mänskliga relationer, samhällets normer och vårt förhållande till naturen.

Life, Death and Hope är en del av Gibca Extended. Göteborg Internationella Konstbiennal (GIBCA) är en biennal för internationell samtidskonst som återkommer vartannat år i Göteborg.


SAW - Utställningsrum & ateljé på Sofiagatan, Göteborg fungerar som en mötesplats för konstnärer och designers. Här möts konst och hantverk och ges plats åt både etablerade och nyexaminerade konstnärer.


4 november - 18 november VERNISSAGE 4 november kl 12-15 FINISSAGE 18 november kl 12-18 Övriga öppettider: Onsdag - fredag kl 13-18 Lördag - kl 12-15 SAW - Utställningsrum & Ateljé Sofiagatan 6, Göteborg


ENG The exhibition blends graphics, sculpture, and natural elements in search of hope. The installation, placed within a framework of time and space, gradually changes its form and conveys a sense of hope. Everyday materials and objects are placed in an unexpected context, they are experienced in a different way, and the invisible is illuminated. Chihiro Nodera is an artist based in Gothenburg, born and educated in Japan. Her diverse artistic practice spans across different mediums, including lithography, sculpture, and performance. Through her art, she explores human relationships, societal norms, and our relationship with nature. Life, Death and Hope is a part of Gibca Extended. Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) is a contemporary art project taking place every two years in Gothenburg, Sweden.


SAW - Exhibition Space and Studio is located at Sofiagatan, Gothenburg. A platform for artists and designers to meet and share their skills, both established and emerging artists are given a space to exhibit.


Life, Death and Hope 4 November - 18 November OPENING 4 November 12-15 CLOSING EVENT 18 November 12-15 Opening hours: Wednesday 13-18 Saturday 12-15 SAW - Exhibition space and studio Sofiagatan 6, Gothenburg

Datum: 2023.11.04

Tid: 12:00

Plats: SAW - utställningsrum & ateljé, Sofiagatan 6, Göteborg

Arrangör: SAW - utställningsrum & ateljé

Webbsida: https://www.facebook.com/events/1974426612931294/1974430879597534/?ref=newsfeed