Maria Q Brising

Maria Q Brising

Publicerat 2022.12.03

Maria Q Brising visar teckningar. En teckningsperformance med titeln ”Drawing is a verb” (Richard Serra 1967) äger rum vid öppnandet av galleriet söndagen den 11/12 kl 12. Om utställningen och konstnären:

Grafiten/kolet är centralt i Maria Q Brisings bildvärld och även så i denna utställning där teckningsobjekt visas parallellt med en teckningsperformance. Betraktaren och publiken förs in i processens ibland primitiva och experimentella stämningsläge. Grafiten har även till viss mån en konceptuell betydelse, med kolet som livets grundämne och dess mångfacetterade egenskaper på gott och ont. Grafiten som tidigt verktyg för människans avtryck och handlande; ”graphein” från grekiskans skriva, betyder lämna spår, kommunicera och skapa mening. I teckningsobjekten ställs den blytungt metalliska ömsom organiskt smutsiga svärtan mot ljusa och lätta uttryck. Med en omsorgsfull beslutsamhet, och ofta en arkitektonisk djupverkan, framkallar verken en sorts mentala och skulpturala tillstånd i en lek mellan mörker och ljus. Teckningssviterna i mindre skala med titeln ”Adventiv” har sin utgångspunkt i närstudier ur botaniken och bildar ett eget micro/macro kosmos som med en lekfull rörelse ter sig både främmande och bekant.

Maria Q Brising (f 1978 i Kristinehamn) har sedan sin MFA i fri konst vid Akademin Valand 2008 varit verksam som bildkonstnär och kulturpedagog och haft ett flertal utställningar samt arbetat med olika utbildningsprojekt. Marias svartvita abstrakta teckningsobjekt kan beskrivas som en motsatsernas syntes där en falsk symmetri leker med mörker och ljus. Uttrycket kan tolkas som primitivt men samtidigt ha en industriell utstrålning. Olika teckningsperformance har det senaste utgjort en större del av konstnärskapet. Det performativa tecknandet ger inte bara ger en teckning eller ett resultat av en process utan alstrar en förändring inuti kroppen och sinnet, som emitterar ut i publiken och omgivningen. www.mariaqb.com @mariaqbrising

Datum: 2022.12.03

Tid: 12:00

Plats: Galleri KC

Arrangör: Konstnärscentrum väst

Webbsida: http://kc-vast.se