Mischmasch - 100% vardagsdramatik med konstnärsduon Toxoplasma (Akay & Olabo)

Mischmasch - 100% vardagsdramatik med konstnärsduon Toxoplasma (Akay & Olabo)

Publicerat 2023.09.23

Konstnärsduon Toxoplasma (Akay & Olabo) arbetar överskridande med skulpturala objekt, text och aktioner i det urbana rummet. Gemensamt är humor, nyfikenhet och förmågan att ge bortglömda platser och till synes värdelöst skräp nya användningsområden.

I utställningen Mischmasch får vi följa med i deras vardag där de genom sin närvaro skapar ett alternativt förhållningssätt till staden och det offentliga rummet. Med öga för magin och potentialen i det perifera dras de till platser såsom industritomter, bortglömda hus, tomma kontorslokaler och övergivna vänthallar. Där ägnar de sig åt att utföra olovliga installationer och andra former av konstverk som aktiverar och laddar platsen med ny betydelse helt i kontrast till stadsplaneringens strukturer eller rådande normer om estetik, arbete och konst.

Datum: 2023.09.23

Tid:

Plats: Alingsås konsthall

Arrangör: Alingsås konsthall

Webbsida: https://www.alingsaskulturhus.se/att-gora/utstallning-toxoplasma-mischmasch-100-vardagsdramatik