Mona Petersson

Mona Petersson

Publicerat 2020.03.07

"Mona Petersson intresserar sig för miljöfrågor och människans miljöpåverkan i relation till natursyn och maktutövning. Ett fokus i utställningen är skogens förutsättningar att förbli en nätverkande organism. I kontrast till nutida skogsbruk med torftiga nätverk. Hon intresserar sig även för rotspetsen förmåga att leta sig fram runt hinder en egenskap som försvinner om toppen skärs av. Roten går vilse. Mona Petersson visar stora handbroderier på galon och ull, objekt och frön".

Datum: 2020.03.07

Tid: 12:00

Plats: Galleri KC, Erik Dahlbergsgatan 6, Göteborg

Arrangör: Konstnärscentrum väst

Webbsida: http://kc-vast.se