Motivera ditt arvode

Motivera ditt arvode

Publicerat 2023.01.12

Kurs för yrkesverksamma visuella kreatörer.

I den här kursen får du både hjälp med att beräkna ditt arvode och att motivera din prissättning, för att stärka dina kunskaper och ditt självförtroende i diskussioner om ersättning för ditt arbete.

Förmågan att formulera sitt kreativa arbete i ord har relevans för den visuella kreatören på flera sätt. I mötet med uppdragsgivaren är förutsättningarna att göra ett bra arbete en viktig del av överenskommelsen, där tid och arvode är två viktiga komponenter.

Att ta betalt för sitt arbete handlar både om att kunna beräkna sitt arvode och att kunna motivera sin prissättning, under tre tillfällen får du i den här kursen kunskaper i båda. De delar i kursen som handlar om att motivera kommer att vara uppbyggda kring praktiska övningar i muntlig framställan. När du har gått kursen kommer du att ha större självförtroende och kunskap att prata arvode.

Kursledare: Muntaga Sallah Sowe och Lisa Engström.

För ytterligare info och priser: https://kurser.svenskatecknare.se/2022/09/30/yrkeslivet-kurs-motivera-ditt-arvode/

Datum: 2023.01.12

Tid:

Plats: Digitalt och Svenska Tecknarens kansli i Stockholm

Arrangör: Svenska Tecknare

Webbsida: https://kurser.svenskatecknare.se/2022/09/30/yrkeslivet-kurs-motivera-ditt-arvode/