När tid blir form

När tid blir form

Publicerat 2022.04.02

Malin Ida Eriksson är en materialbaserad konstnär i det utvidgade keramiska fältet som arbetar med skulptur, måleri och performance där gränserna mellan dessa suddas ut. Hennes praktik är en forskningsdriven undersökning i materialitet och form, där temat är förändringsprocesser och rörelse. Processen ser hon på som linjär; en handling leder till nästa och materialet är hennes arbetspartner i händelseförloppet. Rörelsen, som är temat för arbetet, startar när kärlen ringlas och fortsätter genom att de torra kärlen fylls med vatten och tusch under en performance. Kärlen spricker, tuschet läcker ut på ett vitt papper och skapar måleri som i sin tur står som förlagor till skulpturer. Skulpturerna, som hon kallar för Monument, står kvar som minnen av tid som passerat.

Datum: 2022.04.02

Tid: 12:00

Plats: Galleri KC, Erik Dahlbergsgatan 6, Gbg

Arrangör: Konstnärscentrum väst

Webbsida: http://kc-vast.se