OPEN CALL: Publikationer från Västra Götalandsregionen till Fotobok Gbg 2022

OPEN CALL: Publikationer från Västra Götalandsregionen till Fotobok Gbg 2022

Publicerat 2022.10.25

Publikationer från Västra Götalandsregionen till Fotobok Gbg 2022. Vi söker dig som publicerat, självpublicerat eller jobbar experimentellt i det utvidgade fältet av fotoböcker, zines eller liknande. I samband med Fotobok Gbg 2022 söker vi publikationer från Västra Götalandsregionen som publicerats under de fem senaste åren. Bilder från publikationerna kommer att användas i en utomhusutställning i centrala Göteborg under november och publikationerna kommer att visas på Göteborgs Litteraturhus på festivalen. För att ansöka ska du bo eller vara verksam i Västra Götalandsregionen. Deadline 25 oktober kl. 23.59 Mer info och länk till ansökan: följ länk i vår bio. – – – – – – – – – – – OPEN CALL: publications from Västra Götaland region. Are you working with photo books? We are looking for those who have published, self-published or work experimentally in the expanded field of photo books, zines and other. In connection with Fotobok Gbg 2022, we are looking for publications from the Västra Götaland region that have been published in the last five years. Images from the publications will be used in an outdoor exhibition in central Gothenburg during November and the publications will be displayed at Gothenburg's Literature House at the festival. To apply, you must be living or working in the Västra Götaland region. Application deadline: 25 October 23.59

Datum: 2022.10.25

Tid: 23:59

Plats: Göteborg

Arrangör: Fotobok Gbg

Webbsida: https://docs.google.com/forms/d/1DzEXDht1N-0EOeZvUMCeMdNYs1u27gUEgbUV2i0Yqsc/edit