Öppet konstnärssamtal Emma Ströde och Nina Bondeson

Öppet konstnärssamtal Emma Ströde och Nina Bondeson

Publicerat 2022.11.02

Med utgångspunkt i Emma Strödes pågående utställning Att följa en Kapybara samtalar hon med konstnärskollegan Nina Bondeson och bjuder in publiken att delta i diskussionerna.

Emma Strödes utställning är ett försök att släppa taget och våga låta handen förekomma tanken så mycket det går. Intentionen är att låta det bli som det vill bli. Kapybaran, världens största gnagare, vars motsägelsefulla och undflyende karaktär är värd all uppmärksamhet, får bestämma. Offentlig gestaltning är annars det som Emma Ströde oftast arbetar med. På Chalmers tekniska högskola i Göteborg finns hennes största och senaste offentliga verk, Att se sig själv i andra. Titeln är lånad från Sven-Eric Liedmans bok om solidaritet. Ingen föranmälan behövs. Fri entré.

Datum: 2022.11.02

Tid: 18:00

Plats: Kastellgatan 9

Arrangör: Göteborgs Konstförening

Webbsida: http://www.goteborgskonstforening.org