Origo – examensutställning av HDK-Valands kandidatstudenter i fri konst

Origo – examensutställning av HDK-Valands kandidatstudenter i fri konst

Publicerat 2023.05.12

Origo är titeln på årets examensutställning för kandidatstudenterna i fri konst. Origo är också mötesplatsen för 13 konstnärer som säger hej och hejdå till varandra. I verken framträder yttre och inre världar som influerats av samtidens akuta kriser såsom skogsavverkning, psykisk ohälsa och migration. Samtidigt gror där ett frö av hopp.

Titeln Origo syftar på skärningspunkten i ett koordinatsystem. Verken som visas kan ses som en slags origo av tid, erfarenheter och platser bortom det rum de är fysiskt placerade i. Här finner vi platser förknippade med hem, arbete och vardag, men också det obekanta, drömska och eskapistiska. Det kan vara platser som kontor, krog och sjukhuskorridorer, skog och underjord.

Avgångsstudenterna har med arbete i det analoga och det digitala skapat allt från rumsliga installationer, skulpturer, video- och ljudverk till måleri, fotografi och textil. I Origo skapas skärningspunkter där platser, personer, material och praktiker möts.

Vernissage Datum och tid: 12 maj kl. 17.00–20.00 i samband med Epidemifredag

Datum: 2023.05.12

Tid: 12:00

Plats: Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg

Arrangör: HDK-Valand – Högskolan för konst och design i samarbete med Konstepidemin

Webbsida: https://www.gu.se/evenemang/origo-examensutstallning-kandidat-fri-konst