Rundabordssamtal: Är framtiden queer?

Rundabordssamtal: Är framtiden queer?

Publicerat 2023.11.09

Välkommen till ett rundabordssamtal om den queera framtiden, eller vad som möjligen står i vägen för att den ska bli verklighet.

Diskussionen tar sin utgångspunkt i GIBCA 2023 – forms of the surrounding futures och kommer att beröra frågor som lyfts i biennalens curatoriska tematik av João Laia, konstnärernas verk och den samtida offentliga debatten.

Deltagare: Conny Karlsson Lundgren, Arman Heljic, Sanna Samuelsson, Sarah Hansson – Konstnärlig ledare GIBCA (moderator).

Språk: Engelska. Läs mer på hemsidan!

Datum: 2023.11.09

Tid: 17:30

Plats: Röda Sten Konsthall

Arrangör: GIBCA/Röda Sten Konsthall

Webbsida: https://www.gibca.se/program/gibca/rundabordssamtal-ar-framtiden-queer/