Såsom i en spegel: Nino Mick speglar Esse McChesney

Såsom i en spegel: Nino Mick speglar Esse McChesney

Publicerat 2023.11.02

Välkommen till en spegling med poeten och författaren Nino Mick som just nu är aktuell med romanen Vulcan samt poesiturnén Lo Ragnar & Nino i regi av Riksteatern (som spelas på Folkteatern i Göteborg 1 november). Till Göteborgs Internationella Konstbiennal förbereder hen ett lapptäcke av gamla och nya brev och texter om mastektomi och andra transitioner, som speglar Esse McChesneys konst.

”Mamma har rätt min ångest är inte mina bröst den kom nån annanstans ifrån först den enda kroppsdel som besvärar mig är andra människors hjärnor och dom kan jag inte korrigera”

Såsom i en spegel är en serie visningar där en konstnär speglar en annan konstnärs verk. Varje tillfälle innebär ett nytt möte mellan en inbjuden poet, musiker, dansare, eller en annan konstnärlig praktik, som genom det egna skapandet tolkar ett av konstverken i biennalutställningen forms of the surrounding futures. Såsom i en spegel genererar möten mellan olika konstnärliga praktiker och låter dem veckla ut och veckla in sig i varandra. Här ges fritt utrymme åt den personliga och subjektiva tolkningen, i hopp om att publiken ska uppmuntras att själva göra likadant.

Esse McChesney är textilkonstnär och undersöker genus och sexualitet både fysiskt och digitalt i verk som närmar sig motivet ur ett queert, ickebinärt transperspektiv, och lyfter fram livserfarenheter, upplevelser av kärlek och självacceptans i en icke- normativ nutida mänsklig existens.

Datum: 2023.11.02

Tid: 17:30

Plats: Röda Sten Konsthall

Arrangör: GIBCA/Röda Sten Konsthall

Webbsida: https://rodastenkonsthall.se/program/sasom-nino-mick/