Soloutställning - Joo Hyung Park

Soloutställning - Joo Hyung Park

Publicerat 2023.03.18

Samspelet mellan hand och material och känselintrycken från ett föremål som växer fram är en viktig del av Joo Hyung Parks arbeten. Smyckena och objekten får sin slutgilitga form beroende på hur materialen formas av och i konstnärens händer och som en logisk följd blir resultatet ofta kroppsrelaterade föremål såsom korpus, bestick och smycken. I utställningen på Four visar Hyung Park smycken i trä och lack med former som ger intrycket att de stannat mitt i en rörelse, eller kanske fortfarande flyter.

Datum: 2023.03.18

Tid: 12:00

Plats: Four, Risåsgatan 5, Göteborg

Arrangör: Four Gallery

Webbsida: https://fourgallery.com