Super Charged- Hopes and Protections on the Body

Super Charged- Hopes and Protections on the Body

Publicerat 2023.02.02

“Super Charged—Hopes and Protections on the Body”

Varmt välkommen till utställningen “Super Charged—Hopes and Protections on the Body” med arbeten av studenter från kandidat- och masterprogrammet i smyckekonst på HDK-Valand. Att bära med oss magiskt laddade ting är en av de små handlingar vi tar till för att möta de okontrollerbara händelser som påverkar våra vardagliga liv. Utställningen Super Charged—Hopes and Protections on the Body undersöker förhoppningar, önskningar och rädslor som får oss att skapa amuletter och talismaner som objekt idag. I vissa fall uppmanar smycket bäraren att utföra vissa uppgifter för att frambringa magin i verket. Vilka material har valts för att skydda vem, från vad, hur och vilka löften ger vi som tillverkare och bärare? Konstnärerna har valt många olika riktningar i sina verk, men tillsammans är de alla ”Super Charged”.

För mer information: https://craftlaboratory.org/zadan-start-page/ Vi vill rikta vår tacksamhet till våra finansiärer, IASPIS, Göteborgs Slöjdförening, and Gallery Four.

Fotograf: Hendrik Zeitler

Datum: 2023.02.02

Tid: 17:00

Plats: Galleri Four

Arrangör: HDK-Valand i samarbete med Galleri Four

Webbsida: https://www.gu.se/evenemang/super-charged-hopes-and-protections-on-the-body-0