The Ghost Ship and the Sea Change

The Ghost Ship and the Sea Change

Publicerat 2021.06.05

Den elfte upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal, The Ghost Ship and the Sea Change, sammanfaller med att staden Göteborg firar 400-års jubileum. Biennalen görs därför i två delar. Första delen öppnar på Röda Sten Konsthall den 5 juni 2021, samma helg som jubileet firas. Andra delen öppnar 4 september i samarbete med Göteborgs Konsthall och en rad andra platser runt om i staden. Samtliga utställningsplatser kan besökas fram till och med 21 november.

The Ghost Ship and the Sea Change curateras av Lisa Rosendahl och är tematiskt sammanlänkad med biennalupplagan 2019, Part of the Labyrinth.

Biennalen tar utgångspunkt i Göteborgs 400-åriga historia. Med ambitionen att titta både bakåt och framåt samtidigt undersöks hur olika sätt att berätta om stadens förflutna kan påverka dess framtid. Konstnärers sätt att arbeta med alternativ historiografi och aktiv förändring står i fokus.

Franska tomten, en bit land i Göteborgs hamnkvarter med kopplingar till Sveriges koloniala styre av den karibiska ön Saint Barthélemy (1784–1878), används som narrativ startpunkt för biennalen. Genom en kritisk läsning av platsens koloniala historia speglad genom de byggnader och verksamheter som idag finns där – de forna högkvarteren av ett transatlantiskt rederi, en domstol, ett casino, ett museum för migration, hamnen och havet – knyts dåtid till nutid och Göteborgs stad till andra delar av världen.

35 Internationella och svenska konstnärer och konstnärsgrupper har bjudits in att visa verk som ur olika perspektiv behandlar de globala flöden av varor, ideologier, kapital och människor som format de senaste 400 åren, inte sällan med förödande konsekvenser i form av sociala och ekonomiska orättvisor, strukturell rasism och miljöförstöring. Tyngdpunkten ligger på samtida perspektiv och hur dagens samhälle relaterar till det förflutna – bör skeenden som fortfarande pågår, om än i nya former, verkligen kallas för historia?

Biennalens dubbla titel, The Ghost Ship and the Sea Change, anspelar på biennalens önskan att ta formen av historisk utgrävningsplats och visionärt framtidsbygge samtidigt. Med blicken riktad mot havet – som infrastruktur, levande biotop, mytiskt väsen och minnesmonument – hedrar biennalen spöken ur det förflutna som sällan kommer till tals i officiella historieskrivningar. Samtidigt lyfter projektet på olika sätt fram det mångfacetterade förändringsarbete som idag pågår, bland konstnärer liksom i andra delar av samhället, för att skapa en mer hållbar framtid.

Del 1 5 juni–22 augusti Konstnärer: Michael Baers, Evan Ifekoya & Ajamu X, Damla Kilickiran, Susanne Kriemann, Anna Ling, Ibrahim Mahama, Silvano Lora, Hira Nabi, Daniela Ortiz, Manuel Pelmuş, Tabita Rezaire, Jessica Warboys.

Dokumentation av konstnärliga förslag för Möjliga monument? av Hanan Benammar, Aria Dean, Ayesha Hameed, Runo Lagomarsino, Fatima Moallim, Daniela Ortiz och Jimmy Robert. Arenor: Röda Sten Konsthall och Franska tomten

Första delen pågår från 5 juni till 22 augusti på Röda Sten Konsthall och på Franska Tomten. På grund av pandemin kommer Röda Sten Konsthall att endast ha möjlighet att ta emot ett begränsat antal besökare åt gången. Du kan besöka oss genom att komma på drop in i mån av plats eller så kan du säkra din plats genom att boka en biljett för en timmes vistelse i konsthallen mellan klockan 12.00 - 13.00 under konsthallens öppetdagar.

Vid sjukdom hjälper Röda Sten Konsthall gärna till att boka ett nytt tillfälle eller återköpa biljett. Har ni frågor om bokning eller dylikt så är ni välkomna att kontakta oss.

I samma byggnad ligger också Restaurang Röda Sten som har andra rekommendationer att följa och således kan besökas innan eller efter besöket i konsthallen i mån av plats.

ENTRÉAVGIFT TILL UTSTÄLLNINGEN Ordinarie pris: 40 kr Reducerat pris: 20 kr (pensionärer, studerande med legitimation, arbetssökande)

FRI ENTRÉ Alla 0–25 år Varje onsdag 17.00–20.00 Samt: presskort med legitimation, medlemmar i KRO, KIF, SK, ICM & ROKA, Gothenburg Pass, Tillt kulturombud.

Mer information hittas på Röda Sten Konsthalls hemsida. www.rodastenkonsthall.se

Datum: 2021.06.05

Tid: 12:00

Plats: Röda Sten Konsthall, Röda Sten 1, 414 51 Göteborg

Arrangör: Röda Sten Konsthall

Webbsida: http://www.gibca.se