Thin Lines of Uneasiness

Thin Lines of Uneasiness

Publicerat 2023.05.19

I en utställning baserad på konstnärligt forskningsarbete och individuella djupdykningar hittar vi verk av förstaårseleverna på mastern i fri konst. Thin Lines of Uneasiness samlar konstuttryck som alla cirkulerar kring aspekter av public och publicness (offentlighet/offentliga rummet/allmänhet). Det kuratoriella arbete har samlats kring en idé om “tension” (spänning/anspänning) i de konstnärliga processerna - och kan ses i två delar som en helhet - i en rumslighet som sprider sig mellan Galleri Monitor över innergården till Galleri Rotor 2 på Valands konsthögskola.

/

In an exhibition based on artistic research and individual deep dives we find work by the first-year students at the master’s programme in Fine Arts. Thin Lines of Uneasiness gathers artistic expressions that all circulate around aspects of public and publicness. The curatorial work has been gathered around an idea of tension in the ongoing artistic processes - and can be seen in two parts as a whole - in a spatiality that spreads between Gallery Monitor across the courtyard to Gallery Rotor 2 at Valands Academy of Art.

/

Masters in Fine Art Year 1 Exhibition Master i fri konst år 1-utställning

19-21 May 2023

19 May Vernissage/Opening at 16-20 20-21 May at 12-16

Gallery Monitor and Rotor 2, Chalmersgatan 4 and Teatergatan 5, Göteborg

With artists: Alqumit Alhamad Jönsson. Maria Anchugova. Emma Bojsen. Ida Bomm. Ville Hulling. Theres K Agdler. Dominika Kemilä. Cori Rina Oancea. Raghad Resres. David Spraggs. Iza Štrumbelj Oblak. Josefin Tingvall. Catja Tonberg. Xiya Zhang.

Datum: 2023.05.19

Tid: 16:00

Plats: Gallery Monitor and Rotor 2, Chalmersgatan 4 and Teatergatan 5, Göteborg

Arrangör: Masters in Fine Art Year 1 Exhibition @Konsthögskolan Valand

Webbsida: