Två separatutställningar på Röda Sten Konsthall

Två separatutställningar på Röda Sten Konsthall

Publicerat 2022.09.03

Två separatutställningar öppnar höstens program på Röda Sten Konsthall: Gabriela Pichler och Johan Lundborgs Mekaniska rörelser trots smärta och Pilvi Takalas Om ditt hjärta vill.

Utställningarna utforskar det tvetydiga och komplexa; det medvetna och det omedvetna; det subtila och det uttalade med den underliggande drivkraften att försöka förstå mänsklighetens villkor.

I sin konst undersöker såväl Takala som Pichler och Lundborg de mänskliga relationer och handlingar, känslor och gester som skiljer oss åt. De uppehåller sig framför allt kring våra beteendens mörkaste sidor: som att de med bara händer fångar ett eldklot och håller det kvar tills handen rycker, svider och smärtar.

Datum: 2022.09.03

Tid: 12:00

Plats: Röda Sten Konsthall

Arrangör: Röda Sten Konsthall

Webbsida: http://rodasten.se/rs_events/view/Gaberiela_Johan/?lang=se