(X)sites 2021

(X)sites 2021

Publicerat 2021.10.02

Dokumentation från pågående utställning längs cykellederna Kattegattleden och Sjuhäradsrundan. Bildtext: Hus av Lena Stenberg.

Datum: 2021.10.02

Tid: 12:00

Plats: Galleri KC

Arrangör: Konstnärscentrum väst

Webbsida: https://www.xsites.se/