Bild. aeruginosa/FlickrCC

 Bild. aeruginosa/FlickrCC

Forskning & Rapporter

Mänskliga konstnärliga rättigheter

Publicerat 2013.05.22

    Nu har FN:s råd för mänskliga rättigheter publicerat sin första rapport om konstnärliga rättigheter "The right to freedom of artistic expression and creativity". Man vill ge en bild av kulturskapares situation världen över. Rapporten pekar på sambanden mellan olika konstnärliga rättigheter och hur dessa samverkar för att skydda såväl konstnärliga som demokratiska processer.

    På Svenska Tecknares hemsida kan du läsa ett utförligare referat av rapporten. (Sett ur deras vinkel som upphovsrättssallskap).

    Här kan du läsa och ladda ner rapporten som pdf.