Foto: Funny Livdotter

 Foto: Funny Livdotter

Krönika

Queerkultur i Dalsland

Publicerat 2021.10.14

  Dalsland är kanske inte känt för varken stark queerkultur eller queer kultur men måhända håller en förflyttning så sakta på att göras. Under sommaren har en kunnat ta del av två färska verksamheter: Homografiska museet i Fengersfors och SNICKQUEERIs Sverigeturné med initiativ från Dals Långed. För att ta tempen på detta kulturliv besökte jag dessa bägge verksamheter med start i Dalslands kanske yngsta museum.

  Homografiska museet öppnade sina ljuslila portar sommaren 2020 och har i år haft sin andra konstutställning. Varje år köps fem verk in till museet som därigenom skapar sin egen samling med sin egen sanning.

  - Jag hade kunnat göra ett museum som speglade verkligheten men jag tycker att det är viktigt att det finns ett Narnia, berättar museidirektör och initiativtagare Funny Livdotter.


  Ursprunget till museet formades när Fotografiska museet för ett antal år sedan fick kritik för att premiera fotografer som var vita män. Detta blev en gnista som fick Funny Livdotter att formulera museets utgångspunkt: Hur skulle vårt samhälle och vår historia se ut om queer, homo och trans var normen och heterosexualitet var den avvikande faktorn? Samtidigt var formen - Museum - viktigt för att visa på ambitionerna.

  - Museer är inte skapta för att visa sin maktlöshet, de visar alltid på pondus, äganderätt och kunskap. Det var väldigt viktigt att Homografiska museet också gjorde det. Hbtqia+livet och -konsten ska alltid vara i överläge och därför ska museet vara starkt, stadigt och institutionellt. Funny

  Men även om världen inne i museet ses genom ett homografiskt filter så adresseras ändå reella konstpolitiska frågor. Som att representation i en museisamling väger tungt för att ha möjlighet att få statliga konstnärsstipendier.

  - Den utvalda konstnären säljer ett verk till museet för en symbolisk summa. Tillbaka ger vi representation, dokumentation och arkivering som dessutom ger dem ett tyngre CV då de nu tillhör en permanent samling. Det i sin tur ger större möjligheter när en söker stipendier, utställningar och liknande. Funny

  Funny Livdotter berättar att hen har blivit ifrågasatt för att hen inte adresserar den queera historien i Dalsland , alla människor som inte fått plats och utrymme och kärlek. Men hen menar att Homografiska museet snarare handlar om möjligheter och inte om skuld och smärta från det förflutna.


  Funny Livdotter påpekar att Homografiska museet inte skulle kunnat ha byggts i en stad där det skulle har krävts mycket mer för att kunna realisera ett nytt museum. Det som har underlättat här är Not Quite och den infrastruktur som finns på Bruket i Fengersfors.

  - Det gäller att aldrig se sig som en ensam jävel utan hitta sin interna infrastruktur. Utan styrelsen skulle det vara svårt. Det gäller att hitta de som finns där för att glädjas och som finns där när det är tungt säger Funny.